In Turkije was de distributie van elektriciteit een overheidsaangelegenheid. Momenteel is de markt in een overgangsfase. De overheid is bezig met het privatiseren van de distributiebedrijven. De distributie is verdeeld over eenentwintig regio's. Dertien van de eenentwintig regio's zijn geprivatiseerd. Acht regio's waren in 2013 in de overgangsfase. De overige regio's worden beheerd door Tedas (Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ).

Elektriciteit aansluiting woning

Om uw woning aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk moet u ingeschreven zijn bij de desbetreffende gemeente als bewoner. Met het uittreksel van het bevolkingsregister gaat u naar het kantoor van het nutsbedrijf en vraagt een aansluiting aan. Als u een woning koopt bij Real Turkey verrichten wij deze handelingen voor u.

Kosten elektriciteit en aansluiting

De eenmalige kosten van de aansluiting van uw woning op het elektriciteitsnetwerk zijn ongeveer € 150,-. Het tarief voor verbruikskosten elektriciteit in Turkije is voor 2014; 3,67 Kurus(cent) per KwH. De markttarieven voor elektriciteit zijn terug te vinden op de volgende website:

http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/tarifeler?id=133

De betaling van de verbruikskosten kan op de volgende manieren gedaan worden:

  • automatische bankafschrijving

  • cashbetaling bij elektriciteitskantoor, bank of PTT. Hiervoor dient factuur meegenomen te worden

Voltage elektriciteit Turkije

Het elektriciteitsnetwerk opereert op 220 volt en 50 Hz. De stekkers en stopcontacten zijn rond en Europees.